2.222 kr

RST Radonduk (106 kr/m2)

RST Radonduk kräver spackling och är mindre kostsam men lika effektiv som radonspärr. Monteras med minst 30 mm överlapp.

  • Bredd: 700 mm
  • Längd: 30 m
  • Yta: 21 m2/rulle
Category: