Radonsanering med RST Radonstop

RST Radonstop är ett komplett system för att täta radongas från byggnadsmaterialet. Vår lösning är kostnadseffektiv, miljövänlig och skapar en sund inomhusmiljö.

Traditionellt sett har radonsanering i fastigheter oftast skett genom ventilation. Dubblerad ventilation ger en halvering av radonutsläppet, så ventilationsmetoden är inte alltid den effektivaste. Ett större ventilationsflöde innebär också mer uppvärmning, vilket påverkar din energikostnad.

Med RST Radonstop stoppas radongasen från blåbetongen. RST Radonstop kan du använda i alla typer av bostäder och kostar heller ingenting efter monteringen.

När det gäller att välja mellan RST Radonstop och ventilation tycker vi valet är enkelt!

Så här sanerar du radon med RST Radonduk

Vi levererar hela Radonstop-systemet, som består av primer som du applicerar på väggarna som ska radontätas, RST-lim, radonspärremsor, radontapet och RST-fogmassa.

Du kan välja att själv göra saneringsjobbet med hjälp av vår detaljerade och pedagogiska instruktion. Vill du att vi ska utföra radontätningen så har vi många samarbetspartners/auktoriserade RST-entreprenörer som kan anlitas.

RST Radonduk

1
Radonsanering

Förbered rummet och väggarna med att ta bort eventuell lös tapet. Applicera därefter primern på väggarna.

2
Radonsanering

Mät upp och skär till längderna på RST Radonstop. Applicera sedan limmet på väggarna och montera våderna uppifrån och ner. Minst 30 mm överlapp.

3
Radonsanering

Mjukfoga mot golv och tak.

4
Radonsanering

När allt är färdigmonterat och torkat är väggarna klara för spackling, målning eller tapetsering.

RST Radonduk med renoveringstapet

1
Radonsanering

Förbered rummet och väggarna. Mät sedan upp var våderna för RST Radonstop ska sitta och märk upp linjerna noggrant. Applicera därefter primern på väggarna.

2
Radonsanering

Montera de självhäftande RST Radonspärremsorna mitt över markeringarna.

3
Radonsanering

Mät upp och skär till längderna på RST Radonstop. Applicera sedan limmet på väggarna och montera våderna uppifrån och ner.

4
Radonsanering

Mjukfoga mot golv och tak.

5
Radonsanering

När allt är färdigmonterat och torkat är väggarna klara för målning eller tapetsering.

Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas vars radioaktiva atomer kan orsaka lungcancer vid inandning.

Radonmätning

Fastställ om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet genom radonmätning med dosa.

Produkter

Med RST Radonstops radonduk, radonspärremsa och primer får du ett hem med radonfri luft.

Scroll to top