utkast

Lyckat resultat för Radonstop i oberoende laboratorietest

Google maps

Radonsanering

Med vår radonduk RST Radonstop får du ett fullständigt radonskydd mot radon i blåbetong. Monteringen är dessutom mycket enkel.

Radonmätning

Cirka 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon. Utför radonmätning och se om din bostad ligger under utsatt gränsvärde.

Radon

Radon är en osynlig och lukfri gas som kan orsaka cancer. I bostäder kan radon komma från marken runt huset, i byggmaterial och i hushållsvattnet.

Ledande fastighetsbolag i Sverige valde radonsanering med hjälp av radontapet!

Effekt av Radonstops radontapet

Vårt unika radonskydd

– effektivare än ventilation!

Scroll to top