Vårt unika radonskydd – effektivare än ventilation

RST Radonstop – en Radontapet som är tät mot radongas!

RST Radonstop stoppar radongas från blåbetong – i alla bostäder

Det här är RST Radonstop

RST radonduk är en effektiv radontapet för radonsanering och hindrar att radongas från blåbetong tränger in i bostäder. RST Radonduk appliceras direkt på väggen och fungerar som en effektiv radonspärr. Vår metod är billig, enkel och miljövänlig och erbjuder hyresgäster och fastighetsägare ett innovativt sätt att lösa radonproblematiken från blåbetong. Detta är ett komplett system för att täta radongas från byggnadsmaterialet. Dessutom godkänd av Sunda Hus.

Så här sanerar du radon med RST Radonduk

Vi levererar hela Radonstop-systemet, som består av primer som du applicerar på väggarna som ska radontätas, RST-lim, radonspärremsor, radontapet och RST-fogmassa.

Du kan välja att själv göra saneringsjobbet med hjälp av vår detaljerade och pedagogiska instruktion. Vill du att vi ska utföra radontätningen så har vi många samarbetspartners/auktoriserade RST-entreprenörer som kan anlitas.

RST Radonstop är ett komplett system för att täta radongas från byggnadsmaterialet.

Traditionellt sett har radonsanering i fastigheter oftast skett genom ventilation. Dubblerad ventilation ger en halvering av radonutsläppet, så ventilationsmetoden är inte alltid den effektivaste. Ett större ventilationsflöde innebär också mer uppvärmning, vilket påverkar din energikostnad.

Med RST Radonstop stoppas radongasen från blåbetongen. RST Radonstop kan du använda i alla typer av bostäder och kostar heller ingenting efter monteringen.

Nyheter

© 2024 RST Radonstop
Scroll to top