Vårt unika radonskydd

– effektivare än ventilation!

Ledande fastighetsbolag i Sverige valde radonsanering med hjälp av radontapet!

Effekt av Radonstops radontapet

Är din bostad i behov av radonsanering?

Enkel radonsanering med RST Radonstop

Radon

Radon är en osynlig och lukfri gas som kan orsaka cancer. I bostäder kan radon komma från marken runt huset, i byggmaterial och i hushållsvattnet.

Radonmätning

Cirka 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon. Utför radonmätning och se om din bostad ligger under utsatt gränsvärde.

Radonsanering

Med vår radonduk RST Radonstop får du ett fullständigt radonskydd mot radon i blåbetong. Monteringen är dessutom mycket enkel.

RST Radonstop stoppar radongas från blåbetong

– i alla bostäder.

© 2021 RST Radonstop
Scroll to top