Monteringsanvisning

RST Radonduk

1

Förbered rummet och väggarna. För bästa resultat, ta bort foder, golv och taklister. Spackla och slipa skarvar och ojämnheter. Väggarna ska vara torra och rena vid uppsättning av RST Radontätningssystemet.

2

Applicera RST primer på väggen för att säkerställa vidhäftning samt förhindra eventuell blåsbildning. När primern torkat, rolla ut RST radonlim för första våden.

3

Montera RST radonduk uppifrån och ned i det våta RST radonlimmet och arbeta in den med en hård plastspackel. Sätt duken kant i kant. Våden ska gå hela vägen från tak till golv.

4

Efter att alla våder är på plats monteras den självhäftande skarvremsan mitt över skarvarna och stryks fast med plastspackel.

5

Mjukfoga i golvvinkel och takvinkel för att öka lufttätheten.

6

Nu är Radonstoppet klart för val av ytskikt. Vi rekommenderar bredspackling om ytan ska målas eller tapetseras. Det går även bra att montera skivmaterial direkt på väggarna, t ex gipsskivor.

RST Radonduk med renoveringstapet

1

Förbered rummet och väggarna. För bästa resultat, ta bort foder, golv och taklister. Spackla och slipa skarvar och ojämnheter. Väggarna ska vara torra och rena vid uppsättning av RST Radontätningssystemet.

2

Mät upp för våderna och gör markeringar med 900 mm avstånd.

3

Applicera RST primer på väggen för att säkerställa vidhäftning samt förhindra eventuell blåsbildning.

4

När primern torkat monteras den självhäftande skarvremsan mitt över markeringarna och stryks fast med plastspackel. skarvremsan ska gå hela vägen från tak till golv.

5

Rolla ut RST radonlim till första våden.

6

Montera RST radonduk uppifrån och ned och arbeta in den med en hård plastspackel. Logotypen på duken ska sitta in mot väggen. Sätt kant i kant mitt över tidigare uppsatt skarvremsa. Våden ska gå hela vägen från tak till golv.

7

Mjukfoga i golvvinkel och takvinkel för att öka lufttätheten.

Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas vars radioaktiva atomer kan orsaka lungcancer vid inandning.

Radonmätning

Fastställ om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet genom radonmätning med dosa.

Produkter

Med RST Radonstops radonduk, radonspärremsa och primer får du ett hem med radonfri luft.

Scroll to top