Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas vid sönderfall av det radioaktiva grundämnet radium.

De radioaktiva metallatomerna som bildas vid sönderfallet fastnar sedan på damm som kommer ner i våra luftvägar och lungor vid inandning och kan orsaka lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige som uppstår på grund av radon i bostäder.

Radon finns i marken, luften och vattnet och kan komma in i bostäder tre vägar – från marken under och runt huset, genom byggmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Alla byggnadsmaterial som baseras på sten avger radon. Exempel på sådana material är lättbetong, tegel och betong. I de flesta fall är den radonhalt som avges från byggmaterialet så pass låg att den inte utgör någon risk för hälsan. Ett undantag är alunskifferbaserad lättbetong, som ofta kallas blåbetong eller ytong. Detta byggmaterial användes från slutet av 1920-talet ända fram till mitten av 1980-talet och avger höga halter av radongas.

Äger du en fastighet som har blåbetong i konstruktionen och vill veta om inomhusmiljön kan vara skadlig måste en radonmätning genomföras.

Viktiga länkar för mer läsning om radon

Radonmätning

Fastställ om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet genom radonmätning med dosa.

Radonsanering

Använd RST Radonstop för kostnadseffektiv och miljövänlig radonsanering för sund inomhusmiljö.

Produkter

Med RST Radonstops radonduk, radonspärremsa och primer får du ett hem utan radongas.

Scroll to top