Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Ägare till aktuell webbplats är RST Radonstop och denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen behandlas och används.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

RST Radonstop med organisationsnummer xxxxxx-xxxx är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att RST Radonstop behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta RST Radonstop. I sådant fall kommer RST Radonstop inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från RST Radonstop behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att RST Radonstop som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

RST Radonstop kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall RST Radonstop ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

RST Radonstop samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på aktuell webbplats.

RST Radonstop samlar dessutom icke-personlig information vid besök på aktuell webbplats. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, mejladress och andra uppgifter inskickade via formulär bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

RST Radonstop bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Total Media & Reklams produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av aktuell webbplats

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. RST Radonstop sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. RST Radonstop kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RST Radonstops rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

RST Radonstop kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. RST Radonstop kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för RST Radonstop räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
RST Radonstop för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. RST Radonstop överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av aktuell webbplats lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Total Media & Reklam för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata RST Radonstops rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

RST Radonstop vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. RST Radonstop säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

RST Radonstop har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos RST Radonstop är skyldiga att följa RST Radonstops regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

RST Radonstop använder sig av så kallade cookies på aktuell webbplats. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på aktuell webbplats för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av aktuell webbplats som avsett.

OM WEBBPLATSEN

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Norrköping som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion, företagsprofilering och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimering, sökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

RST RADONSTOP SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Det kan uppstå tillfällen där RST Radonstop inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar RST Radonstop personuppgifter enligt de instruktioner RST Radonstop fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men RST Radonstop kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till RST Radonstop få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

RST Radonstop förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

RST Radonstop ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@radonstop.se eller RST Radonstop, Smedbygatan 2, 603 61 Norrköping, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

OM WEBBPLATSEN

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklambyrå som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimering och annonsering via sociala medier och Google Ads.

Uppdaterades: 2020-01-23

Scroll to top