Om RST Radonstop

Vår affärsidé är att erbjuda hyresgäster och fastighetsägare i Norden ett innovativt och enkelt sätt att lösa radonproblematiken.

Efter många års erfarenhet av sanering av blåbetong började vi fundera om det inte fanns ett enklare sätt att skapa en sund inomhusmiljö. Kunde vi hitta en lösning som både var kostnadseffektiv och miljövänlig? Så föddes idén om en tapet som hindrar radongasen att tränga ut.

Och nu har vi tagit fram ett komplett material som är så pass tätt att radongas från blåbetongen inte kan tränga igenom. Med detta erbjuder vi hyresgäster och fastighetsägare i Norden ett innovativt och enkelt sätt att lösa radonproblematiken.

Efter 2020 får inte byggnader påverka hälsan negativt, enligt Boverkets nya regler. Ett av de svåraste problemen att lösa är radonbekämpningen – tills nu. RST Radonstop är ett effektivt tätsystem med ett ytskikt som man sätter direkt mot väggen och tapetserar över med vanlig tapet. Kan du tapetsera så kan du också sätta RST Radonstop.

Vår lösning ska vara kostnadseffektiv, miljövänlig och skapa en sund inomhusmiljö.

Vi har nöjda kunder från flertalet av de kommunala fastighetsbolagen, där oberoende tester visar att radonvärdet sjunkit med över 50 procent genom att använda RST Radonstop.

Varför ska du använda RST Radonstop?

RST Radonstop är ett komplett och effektivt system för att täta radongas från blåbetong.
Materialet skapar en sund inomhusmiljö, och är miljö- och prisvänligt.
Radonduken är enkel att sätta upp. Tydlig instruktion medföljer.
RST Radonstop passar i alla bostäder över mark och är särskilt enkel att använda i bostäder där det inte finns förutsättning för ökad ventilation.
Mätningar i bostäder har hittills visat att radonhalten minskar med minst 50%.
RST Radonstop är minst 10 gånger tätare än liknande produkter på marknaden.

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Riksdagen har nu satt som mål att år 2020 ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m³.

VISSTE DU DET?

Lyckat resultat för RST Radonstop i oberoende laboratorietest och i lägenheter med blåbetong.

Mätningarna är utförda i lägenheter hos flera ledande fastighetsbolag i Sverige där boendeförhållandena och förutsättningarna är lika, såväl före som efter montering av RST Radonstop.

I testlägenheterna är radiatorer och eventuella fasta skåp ej demonterade, RST Radonstop är monterat mot dessa. Värden som anges är årsmedelvärde.

Effekt av Radonstops radontapet
Scroll to top