29 november 2023

Säsong för radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra hem från marken och orsaka allvarliga hälsoproblem. Att kontinuerligt mäta radonhalten i ditt hem är av största vikt för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. För att veta om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet är radonmätning det enda sättet att fastställa detta på.

När ska du göra en radonmätning?

Det finns många tillfällen då det är extra viktigt att genomföra en radonmätning i ditt hem.

När du köper eller bygger nytt

Om du planerar att köpa ett hus eller lägenhet är det avgörande att göra en radonmätning innan du tar det slutliga beslutet. På så sätt kan du vara säker på att du inte köper ett nytt hem med höga radonhalter.

När du bygger om

Om du planerar att renovera eller göra om ditt hem kan förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet samt vid fönsterbyten påverka radonhalten. Det är därför viktigt att göra en mätning före och efter renoveringen för att säkerställa att radonhalten är inom acceptabla gränser.

När det gått mer än 10 år

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning utförs om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Om du misstänker höga radonhalter

Om du vet om eller misstänker att ditt hus ligger i ett område med höga halter av markradon, eller om det är byggt med blåbetong, är det viktigt att göra en radonmätning. Även om din granne inte har höga radonhalter så kan du ha det eftersom radonexponering kan vara väldigt lokalt. 

Gräns- och riktvärden för radon

För att bedöma radonhalten i ditt hem är det viktigt att känna till de gräns- och riktvärden som fastställts för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser.

Radon mäts i enheten Bq/m3 och det riktvärde som är rekommenderat att inte överstiga i inomhusluft är 200 Bq/m3. När det gäller arbetsplatser är det krav på att arbetsgivaren känner till radonhalten på arbetsplatsen och vidtar de åtgärder som krävs för att värdena ligger under riktvärdet 200 Bq/m3.

Riktvärdet är en rekommendation och syftar till att ge en vägledning för att upprätthålla en god inomhusmiljö och minimera hälsoriskerna. Det är viktigt att notera att riktvärdet inte är juridiskt bindande, men det är starkt rekommenderat att följa det för att skydda din hälsa och välbefinnande.

Hur gör du en radonmätning?

När du väl har bestämt dig för att göra en radonmätning finns det några saker att tänka på.

Radonmätningar i villor, radhus och lägenheter ska, för att ge ett tillförlitligt resultat, göras under eldningssäsongen, mellan oktober och april. Detta beror på att radonhalterna vanligtvis är högre under den tiden på året.

Mätperioden ska pågå i minst 60 dagar. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en korttidsmätning under minst 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning och ger en god indikering av radonvärdet och ifall vidare åtgärder bör tas.

Hur kan vi på RST Radonstop hjälpa dig med radonmätning?

När det gäller radonmätning och lösningar kan du lita på RST Radonstop. Vi är experter inom området och erbjuder dessutom produkter för att säkerställa att ett radonpåverkat hem blir fritt från radon.

Vi tillhandahåller högkvalitativa mätdosor via Eurofins Radon Testing Sweden AB både för långtidsmätning och korttidsmätning. I paketet ingår två mätdosor, instruktioner, frakt till dig och tillbaka till labbet för analys samt en ackrediterad rapport på mätningen.

Vi finns här för att säkerställa att du och din familj andas frisk luft och lever i en trygg miljö. Beställ din radondosa redan idag!

RST Radonstop - din partner för radonmätning och saneringslösningar!

Mätdosa 275 kr/st. 

(Mätpaket innehåller minst 2 mätdosor) 

Scroll to top